• Kursi i valutave
  • Burimet: Banka Qendrore Evropiane, Fondi Monetar Ndërkombëtar dhe Bankat Qendrore të Rajonit.