Kumtesat e Bordit të BQK-së

Vendimet e Bordit të BQK-së më 31 korrik 2017

1 gusht 2017
Bordi i Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës në mbledhjen e mbajtur më 31 korrik 2017 miratoi këto vendime: a) Miratoi Vendimin për vazhdimin kontratës për auditorin e jashtëm “...

Vendimet e Bordit të BQK-së më 29 qershor 2017

30 qershor 2017
Bordi i Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës në mbledhjen e mbajtur më 29 qershor 2017  miratoi këto vendime:   a)    Rregulloren për Mjetet e pensioneve dhe vlerës...

Vendimet e Bordit të BQK-së më 25 maj 2017

25 maj 2017
Bordi i Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës në mbledhjen e mbajtur më 25 maj 2017 miratoi këto vendime: a) Miratoi Raportin Vjetor të BQK-së për vitin 2016 b) Miratoi Pasqyrat Financiare ...

Vendimet e Bordit të BQK-së më 27 prill 2017

3 maj 2017
 Bordi i Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës në mbledhjen e mbajtur më 27 prill 2017 miratoi vendimin në vijim: a) Rregulloren për Vlerën e Kontributeve të Pensionit

Vendimet e Bordit të BQK-së më 30 mars 2017

30 mars 2017
Bordi i Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës në mbledhjen e mbajtur më 30 mars 2017 miratoi këto vendime: a) Rivlerësimin e Buxhetit 2017 për Shpenzime Kapitale b) Rregulloren për Procedur...

Vendimet e Bordit të BQK-së më 23 shkurt 2017

23 shkurt 2017
Bordi i Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës në mbledhjen e mbajtur më 23 shkurt 2017 miratoi këto vendime: a) Miratimin e ndryshimit të pjesshëm të Strukturës Organizative të BQK...

Vendimet e Bordit të BQK-së më 29 dhjetor 2016

29 dhjetor 2016
Bordi i Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës në mbledhjen e mbajtur më 29 dhjetor 2016 miratoi këto vendime: a) Rregulloren për Qeverisjen Korporative të Bankave b) Amendamentimin e Rregullores...

Vendimet e Bordit të BQK-së më 24 nëntor 2016

24 nëntor 2016
Bordi i Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës në mbledhjen e mbajtur më 24 nëntor 2016 miratoi këto vendime: a) Miratoi Buxhetin e BQK-së për vitin 2017 b) Miratoi Pasqyrat financiare t&eum...

Vendimet e Bordit të BQK-së më 31 tetor 2016

1 nëntor 2016
Bordi i Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës në mbledhjen e mbajtur më 31 tetor 2016 miratoi këto vendime: a) Miratoi Rregulloren për mbajtësin e mjeteve të pensioneve b) Vendimin pë...

Vendimet e Bordit të BQK-së më 29 shtator 2016

29 shtator 2016
Bordi i Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës në mbledhjen e mbajtur më 29 shtator 2016 miratoi këto vendime: a) Rregulloren për ekspozimet e mëdha