Odluke Upravnog Odbora

Upravni Odbor Centralne Banke Kosova je , na održanom† sastanku 08 oktobra 2009, doneo sledeċe odluke:

  • Upravni odbor usvojio je Godišnji izveštaj Generalnog inspektora za 2008 god.†
  • Upravni odbor† usvojio je Pravilo o kretanju sastanaka Upravnog odbora
  • Upravni odbor je delimično usvoji Realokaciju Buđeta za 2009 god.
  • Upravni odbor usvojio Registrovanje Kancelarije za Razmenu Valuta† “Edona”
  • Upravni odbor usvoji ispisivanje registrovanja ABU kao FINB