Kancelarija Guvernera

  • Izvršni Asistent

    Izvršni asistent je odgovoran za održavanje Kabineta Guvernera, pružajuċi Guverneru punu administrativnu podršku, rad asistenta i logistike, menađira internu i spoljnu i korespodenciju i vodi korespodenciju o rutinskim pitanjima i interne memorandume; .

    Takođe, Izvršni Asistent upravlja dnevnim redom Guvernera određujuċi prioritet za sastanke, tako da vreme i rasporedi se prilagode pravilno ; organizuje sastanke, konferencije, seminare i sastanke sa radnim...

    vise