Lajmi kryesor

FSDK shënon fillimin e bashkëpunimit teknik me BERZH për zhvillim të sistemit për kompensim të depozitorëve

27 korrik 2016
Ky vit ka shënuar edhe rritjen e shumës së siguruar të depozitave në 4,000 euro nga shuma e mëhershme prej 3,000 eurove, e cila sipas planifikimeve dhe duke marr parasysh të arriturat e deritanishme, do të rritet në nivelin prej 5,000 eurove duke filluar ...

 

Video Youtube