Lajmi kryesor

Banka Qendrore e Republikës së Kosovës mori vendim për uljen e tarifave të sigurimit kufitar të autopërgjegjësisë

18 qershor 2015
Banka Qendrore e Republikës së Kosovës, më 18 qershor 2015, mori vendim për uljen e tarifave të sigurimit kufitar të autopërgjegjësisë. Ulja e tarifave të sigurimit kufitar të autopërgjegjësisë do të aplikohet për ...

 

Video Youtube