Lajmi kryesor

Aprovohet Manuali i Mbikëqyrjes së Bazuar në Rrezik për Banka

2 tetor 2015
Konform objektivave dhe detyrave që dalin nga ligji, mision kryesor i BQK-së është stabiliteti financiar, e këtë kontekst të mbikëqyrjes së bankave - mbrojtja e depozitarëve. Në funksion të konvergjencës me parimet bashkëkohore t&...

 

Video Youtube