Lajmi kryesor

Implementohet Sistemi i ri i Pagesave Ndërbankare në Kosovë

4 korrik 2016
Duke filluar nga data 1 korrik 2016, sistemi ekzistues i pagesave në BQK është zëvendësuar me sistemin e transferit automatik të projektuar sipas standardeve të fundit të fushës së sistemit të pagesave. Implementimi i këtij sistemi ë...

 

Video Youtube